گت بلاگز Uncategorized قیمت و شرایط فروش خودروهای شرکت سایپا

سایپا

لیست قیمت و شرایط فروش محصولات شرکت سایپا شامل خانواده‌ی پراید، تیبا، تیبا ۲، ساینا، کوئیک، چانگان، آریو و سراتو در مردادماه سال 1396 :

قیمت و شرایط فروش پراید :

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروشسایپا ۱۳۱ SE – رنگ سفید
۲۰٬۷۹۲٬۰۰۰۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور،مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۳۱ SE – تنوع رنگ۲۱٬۰۵۲٬۰۰۰۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۱۱ SE – رنگ سفید

۲۱٬۰۲۲٬۰۰۰

۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۱۱ SE – تنوع رنگ۲۱٬۲۸۲٬۰۰۰۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۳۲ SE – رنگ سفید۲۰٬۶۹۲٬۰۰۰۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۳۲ SE – تنوع رنگ۲۰٬۹۵۲٬۰۰۰۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

سایپا ۱۵۱ SE۲۰٬۳۱۴٬۰۰۰۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰


 

قیمت و شرایط فروش تیبا

 

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
تیبا SX – رنگ سفید
۲۴٬۹۶۸٬۰۰۰ ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا SX – تنوع رنگ ۲۵٬۲۲۸٬۰۰۰ ۲۵٬۴۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا SX – (دوگانه سوز) رنگ سفید ۲۶٬۴۶۸٬۰۰۰ ۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا SX – (دوگانه سوز) تنوع رنگ
۲۶٬۷۲۸٬۰۰۰ ۲۶٬۹۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش تیبا 2

نام محصولقیمت کارخانهقیمت بازار آزادشرایط فروشتیبا ۲ هاچ بک SX – رنگ سفید
۲۷٬۴۵۸٬۰۰۰ناموجود

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا ۲ هاچ بک SX – تنوع رنگ۲۷٬۷۱۸٬۰۰۰ناموجود

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا ۲ هاچ بک EX – رنگ سفید۲۷٬۴۵۸٬۰۰۰۲۷٬۷۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

تیبا ۲ هاچ بک EX – تنوع رنگ
۲۷٬۷۱۸٬۰۰۰۲۷٬۸۰۰٬۰۰۰

فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۷ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش ساینا :

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
ساینا SX
۲۶٬۸۵۰٬۰۰۰ ناموجود
ساینا EX – رنگ سفید ۲۷٬۸۸۸٬۰۰۰ ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۸ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

ساینا EX – تنوع رنگ
۲۸٬۱۴۸٬۰۰۰ ۲۸٬۴۰۰٬۰۰۰ فروش نقدی با تحویل فوری

پیش فروش با پرداخت ۸ میلیون تومان ودیعه اول و تحویل شهریور، مهر یا آبان ۹۶

قیمت و شرایط فروش کوئیک

نام محصول قیمت کارخانه قیمت بازار آزاد شرایط فروش
کوئیک دنده‌ای
به زودی
کوئیک اتوماتیک به زودی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz